General Terms and Conditions

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prev├ídzkovate─żom internetovej str├ínky (e-shopu) je www.retro4design.eu so s├şdlom Pra┼żsk├ę n├ímestie 2226/28, Kol├írovo, 94603. Slovensko
2. Pred├ívaj├║cim je retro4design.eu so s├şdlom.1
3. Dod├ívate─żom tovarov a slu┼żieb pon├║kan├Żch v e-shope retro4design.eu je Tibor Kiss ÔÇô RETRO4 design so s├şdlom Pra┼żsk├ę n├ímestie 2226/28, Kol├írovo, 94603,
4. Kupuj├║cim je ka┼żd├Ż n├ív┼ítevn├şk e-shopu, ktor├Ż prostredn├şctvom e-shopu vytvoril z├ív├Ązn├║ objedn├ívku. Pre ├║─Źely z├íkona, najm├Ą z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. sa spotrebite─żom rozumie fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je po─Ź├şta─Źov├Ż syst├ęm umiestnen├Ż v sieti internet s verejn├Żm pr├şstupom, ktor├Ż umo┼ż┼łuje objedn├ívanie tovarov a slu┼żieb na dia─żku prostredn├şctvom elektronick├ęho zariadenia.
6. Tovarom alebo slu┼żbou s├║ v┼íetky produkty zverejnen├ę na str├ínkach e-shopu, ktor├ę je mo┼żn├ę objedna┼ą (maj├║ uveden├║ cenu a t├íto nie nulov├í).
7. Kupuj├║ci plne uzn├íva elektronick├║ komunik├íciu, predov┼íetk├Żm prostredn├şctvom e-shopu, e-mailovej komunik├ície ako aj telefonickej komunik├ície, pokia─ż je nesporn├ę, ┼że pred├ívaj├║ci komunikuje s kupuj├║cim alebo n├şm opr├ívnenou osobou.
8. Na vz┼ąah medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim, ktor├Ż vznikol inak ako prostredn├şctvom elektronick├Żch zariaden├ş na dia─żku a nejedn├í sa o vz┼ąah medzi poskytovate─żom slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti a pr├şjemcom slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti sa tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktor├Ż zodpoved├í pr├ívnym predpisom a logick├ęmu usporiadaniu veci, pokia─ż medzi nimi nebolo dohodnut├ę inak.
9. ┼Żiados┼ą o rezerv├íciu predstavuje pr├ívne nez├ív├Ązn├ę a ─Źasovo obmedzen├ę vyhradenie si ur─Źit├ęho dostupn├ęho tovaru (t.j. ktor├Ż je ÔÇ×skladomÔÇť) z aktu├ílnej ponuky pred├ívaj├║ceho zverejnenej na str├ínkach jeho e-shopu, s mo┼żnos┼ąou prevzatia a platby v├Żlu─Źne osobne na v├Żdajnom mieste, pri ktorom nedoch├ídza k objedn├ívke a kupuj├║ci sa t├Żm ani inak nezav├Ązuje k├║pi┼ą si alebo prevzia┼ą rezervovan├Ż tovar a to v pr├şpade ak ako sp├┤sob dopravy zvol├ş ÔÇ×osobne na predajni ÔÇô rezerv├ícia tovaruÔÇť. ┼Żiados┼ą o rezerv├íciu mo┼żno vykona┼ą i opakovane. Pred├ívaj├║ci bezodplatne a po obmedzen├║ dobu takto rezervovan├Ż tovar pre kupuj├║ceho na predajnom mieste podr┼ż├ş bez toho, aby ┼żiados┼ą o rezerv├íciu akceptoval (nedoch├ídza tak k dojedn├ívaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), ─Ź├şm kupuj├║cemu poskytuje mo┼żnos┼ą zv├í┼żi┼ą k├║pu rezervovan├ęho tovaru. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż ┼żiados┼ą o rezerv├íciu kedyko─żvek zru┼íi┼ą. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż ┼żiados┼ą o rezerv├íciu zru┼íi┼ą, ak nie je schopn├Ż zabezpe─Źi┼ą alebo podr┼ża┼ą na predajnom mieste kupuj├║cim rezervovan├Ż tovar.

K z├íniku rezerv├ície doch├ídza automaticky, m├írnym uplynut├şm doby rezerv├ície. Cel├Ż obchod (vr├ítanie vykonania pr├ívne z├ív├Ązn├ęho n├ívrhu na k├║pu rezervovan├ęho tovaru kupuj├║cim, jeho akcept├ícia pred├ívaj├║cim, zaplatenie a prevzatie rezervovan├ęho tovaru) sa uskuto─Ź┼łuje v├Żlu─Źne osobne, na predajnom mieste (v tzv. ÔÇ×kamennej predajniÔÇť). Na obchod, podkladom ktor├ęho bola ┼żiados┼ą o rezerv├íciu, sa tieto obchodn├ę podmienky nevz┼ąahuj├║, nako─żko ten sa uskuto─Ź┼łuje osobne na predajnom mieste.

Článok II.
Cena

1. V┼íetky uv├ídzan├ę ceny pri tovare a slu┼żb├ích s├║ kone─Źn├ę vr├ítane 10% resp. 20 % DPH1.
2. Pred├ívaj├║ci je viazan├Ż cenou uvedenou na str├ínke e-shopu v momente vykonania n├íkupu.
3. Ceny pon├║kan├ęho sortimentu v e-shope m├┤┼żu by┼ą odli┼ín├ę od cien sortimentu na predajnom mieste pred├ívaj├║ceho.

Článok III.
Objednávka

1. Objedn├ívka vznik├í potvrden├şm procesu objedn├ívania v e-shope v├Żberom tovarov alebo slu┼żieb kupuj├║cim vr├ítane kompletn├ęho vyplnenia objedn├ívkov├ęho formul├íru a jeho odoslania pred├ívaj├║cemu. Pre spr├ívne a riadne vybavenie objedn├ívky je potrebn├ę vyplni┼ą po┼żadovan├ę ├║daje v objedn├ívke a zvoli┼ą si mo┼żnosti dopravy a platby za objednan├Ż tovar alebo slu┼żby.
2. Kupuj├║ci zaslan├şm objedn├ívky s├║hlas├ş s cenou objednan├Żch tovarov a slu┼żieb. Objedn├ívka sa jej odoslan├şm st├íva pre kupuj├║ceho z├ív├Ąznou, teda je n├ívrhom na uzatvorenie k├║pnej zmluvy s pred├ívaj├║cim.
3. Kupuj├║cemu je po odoslan├ş objedn├ívky v e-shope automaticky generovan├Ż a odoslan├Ż informa─Źn├Ż e-mail o tom, ┼że pred├ívaj├║cemu bola e-shopom doru─Źen├í objedn├ívka kupuj├║ceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrden├şm tovaru v zmysle ods. 5. tohto ─Źl├ínku.
4. V pr├şpade ak je kupuj├║ci vyzvan├Ż k ├║hrade z├ílohy resp. z├ílohovej platby alebo si zvol├ş platbu prevodom na ├║─Źet, teda ak├Żko─żvek in├Ż sp├┤sob platby, pri ktorom poukazuje pe┼ła┼żn├ę prostriedky pred dodan├şm tovaru alebo poskytnut├şm slu┼żby, je povinn├Ż t├║to platbu uskuto─Źni┼ą v lehote stanovenej dod├ívate─żom. V pr├şpade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude prip├şsan├í ├║hrada na ├║─Źet dod├ívate─ża, pred├ívaj├║ci m├┤┼że tak├║to objedn├ívku stornova┼ą pre nesplnenie povinnost├ş kupuj├║ceho uhradi┼ą z├ílohu alebo neuhradenie platby vopred.
5. Potvrden├şm objedn├ívky zo strany pred├ívaj├║ceho vznik├í k├║pna zmluva, ktor├║ je mo┼żn├ę meni┼ą alebo dop─║┼ła┼ą len na z├íklade vz├íjomnej dohody medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim ak z├íkon alebo in├Ż pr├ívny predpis neustanovuje inak. Potvrden├şm objedn├ívky zo strany pred├ívaj├║ceho je elektronick├í spr├íva pred├ívaj├║ceho odoslan├í na e-mailov├║ adresu kupuj├║ceho alebo kr├ítka textov├í spr├íva odoslan├í na mobiln├ę telef├│nne ─Ź├şslo kupuj├║ceho, ktor├ę kupuj├║ci uviedol v jeho objedn├ívke s inform├íciou v akom rozsahu je akcept├ícia objedn├ívky kupuj├║ceho nesporn├í. Elektronick├í spr├íva pred├ívaj├║ceho, ktorou sa objedn├ívku kupuj├║ceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zrete─żne neakceptuje je odmietnutie objedn├ívky kupuj├║ceho.
6. Ak pred├ívaj├║ci nie je schopn├Ż splni┼ą objedn├ívku alebo jej ─Źas┼ą v lehote na vybavenie objedn├ívky pri vynalo┼żen├ş maxim├ílneho ├║silia a to z d├┤vodov napr. ┼że tovar sa nevyr├íba, nie je dostupn├Ż u v├Żrobcu alebo na externom sklade dod├ívate─ża, v├Żrobca vykonal tak z├íva┼żn├ę zmeny, pre ktor├ę nie je mo┼żn├ę realizova┼ą objedn├ívku alebo z d├┤vodov vy┼í┼íej moci, m├┤┼że pred├ívaj├║ci objedn├ívku stornova┼ą o ─Źom kupuj├║ceho informuje. Taktie┼ż m├í pred├ívaj├║ci pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku, pokia─ż kupuj├║ci v objedn├ívke uviedol nepravdiv├ę alebo zav├ídzaj├║ce ├║daje, ktor├ę nie je mo┼żn├ę overi┼ą, napr├şklad nespr├ívny e-mail, telefonick├Ż kontakt alebo nespr├ívna resp. neexistuj├║ca adresa. Ak kupuj├║ci zaplatil preddavok, tento je mu povinn├Ż pred├ívaj├║ci vr├íti┼ą do 14 dn├ş v pr├şpade zru┼íenia a alebo stornovania objedn├ívky.
7. V pr├şpade ak kupuj├║ci vykon├í rezerv├íciu tovaru v takom pr├şpade nevznik├í z├ív├Ązn├í objedn├ívka a ani n├ívrh na uzatvorenie k├║pnej zmluvy. Pred├ívaj├║ci ozn├ími kupuj├║cemu mo┼żnos┼ą prevzatia si rezervovan├ęho tovaru, pri─Źom t├íto rezerv├ícia je platn├í 3 pracovn├ę dni a t├íto za─Ź├şna plyn├║┼ą od tohto ozn├ímenia prostredn├şctvom e-mailu alebo SMS spr├ívy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzat├í, rezerv├ícia zanik├í. Kupuj├║ci m├í mo┼żnos┼ą modifikova┼ą ak├ęko─żvek polo┼żky rezerv├ície alebo ich odmietnu┼ą a to aj z ─Źasti. V tomto pr├şpade prech├ídza vlastn├şcke pr├ívo na kupuj├║ceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vznik├í a┼ż samotn├Żm n├íkupom v predajni pred├ívaj├║ceho.

Článok IV.
Platobn├ę podmienky

1. Za tovar a slu┼żby v e-shope je mo┼żn├ę plati┼ą nasledovn├Żmi sp├┤sobmi:

  • platba prostredn├şctvom platobnej br├íny PayPal

2. Dar─Źekov├Ż poukaz predstavuje predplaten├Ż objem pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov, ktor├ę m├┤┼że kupuj├║ci vyu┼żi┼ą pri n├íkupe na z├íklade dostatku vo─żn├Żch predplaten├Żch pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov. D├ítum platnosti kup├│nu je uveden├Ż na ┼łom. Nomin├ílnu hodnotu dar─Źekov├ęho poukazu je mo┼żn├ę dohodn├║┼ą s kupuj├║cim.
3. Doplatky pre jednotliv├ę mo┼żnosti platieb s├║ uveden├ę v ─Źl. VI t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok.
4. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że poskytn├║┼ą kupuj├║cemu mo┼żnosti zliav:
a. z─żavu z ceny za registr├íciu do e-shopu,
b. z─żavu za opakovan├Ż n├íkup,
c. z─żavu na z├íklade jednorazov├ęho z─żavov├ęho kup├│nu,
5. Poskytovan├ę z─żavy nie je mo┼żn├ę kumulova┼ą.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż do 30 dn├ş od vytvorenia objedn├ívky zasla┼ą kupuj├║cemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uveden├í dlh┼íia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovan├Ż pod─ża kapacitn├Żch mo┼żnost├ş v ─Źo najkrat┼íom ─Źase.
3. Ak sa v objedn├ívke nach├ídza viacero tovarov a slu┼żieb a ─Źas┼ą z nich nie je skladom, informujeme o tom kupuj├║ceho s mo┼żnos┼ąou ─Źiasto─Źn├Żch dod├ívok.
4. Spolu s tovarom je z├íkazn├şkovi zasielan├í fakt├║ra (da┼łov├Ż doklad), n├ívod ako i ostatn├ę dokumenty k tovaru alebo slu┼żbe od v├Żrobcu.
5. Za miesto plnenia sa pova┼żuje miesto, do ktor├ęho je tovar dod├ívan├Ż.
6. Pred├ívaj├║ci realizuje dopravu ku kupuj├║cemu prostredn├şctvom kuri├ęrskej spolo─Źnosti DPD

Článok VI.
Poplatky za prepravu, baln├ę a mo┼żnosti platieb

1. Pred├ívaj├║ci sa m├┤┼że s kupuj├║cim dohodn├║┼ą aj na inom ako ┼ítandardnom (vy┼í┼íie uvedenom) postupe pri zasielan├ş tovaru alebo slu┼żieb ako aj cien za tieto slu┼żby.
2. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zasla┼ą tovar, ktor├Ż je okam┼żite dostupn├Ż kupuj├║cemu a zvy┼ín├║ ─Źas┼ą objedn├ívky doru─Ź├ş dodato─Źne v z├íkonnej lehote, av┼íak za predpokladu, ┼że kupuj├║cemu nebude ├║─Źtovan├ę ┼żiadne dodato─Źn├ę po┼ítovn├ę, okrem toho, ktor├ę bolo zapo─Ź├ştane v objedn├ívke.

Článok VII.
Prevod vlastn├şckeho pr├íva

1. Vlastn├şcke pr├ívo prech├ídza z pred├ívaj├║ceho na kupuj├║ceho momentom prevzatia veci od pred├ívaj├║ceho alebo dopravcu.

Článok VIII.
Storno k├║pnej zmluvy

1. Stornova┼ą objednan├Ż tovar alebo slu┼żbu m├í kupuj├║ci pr├ívo do 24 hod├şn od vzniku k├║pnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktor├Ż je vyr├íban├Ż na z├íkazku, pod─ża ┼ípecifick├Żch po┼żiadaviek spotrebite─ża alebo ┼ípeci├ílne pre jedn├ęho spotrebite─ża.

Článok IX.
Pr├ívo spotrebite─ża vr├íti┼ą tovar bez udania d├┤vodu a pou─Źenie spotrebite─ża

1. Spotrebite─ż m├í na z├íklade z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ako ÔÇ×Z├íkonÔÇť) pod─ża ustanoven├ş ┬ž 7 a nasleduj├║cich pr├ívo odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy do 14 kalend├írnych dni odo d┼ła prevzatia tovaru, ak si pred├ívaj├║ci splnil informa─Źn├ę povinnosti pod─ża tohto z├íkona, pre ostatn├ę pr├şpady sa uplat┼łuje ods. 2 alebo 3 Z├íkona. Ak predmetom k├║pnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebite─ż m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy aj pred dodan├şm tovaru.
2. Spotrebite─ż je povinn├Ż, ak toto pr├ívo chce vyu┼żi┼ą, p├şsomn├ę odst├║penie od k├║pnej zmluvy osobne doru─Źi┼ą najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł ur─Źenej lehoty na kontaktn├║ adresu pred├ívaj├║ceho po─Źas jeho prev├ídzkov├Żch hod├şn alebo toto odst├║penie poda┼ą na po┼ítov├║ prepravu najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty na adresu, ktor├í je uveden├í v kontaktoch, pr├şpadne tak├ęto uplatnenie pr├íva je mo┼żn├ę uplatni┼ą aj v podobe z├ípisu na inom trvanlivom nosi─Źi. Spotrebite─ż je povinn├Ż po ozn├ímen├ş o odst├║pen├ş od zmluvy zasla┼ą alebo doru─Źi┼ą osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so v┼íetkou dokument├íciou ÔÇô napr. origin├ílom fakt├║ry, n├ívodom a inou dokument├íciou k tovaru, ktor├í mu bola doru─Źen├í spolu s tovarom, najnesk├┤r v┼íak do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia (┬ž10 ods. 1 Z├íkona). Odpor├║─Źame kupuj├║cim, aby si vyhotovili pre vlastn├║ potrebu k├│piu fakt├║ry a tovar zasielali doporu─Źene a ako poisten├║ z├ísielku. Na odst├║penie od zmluvy m├┤┼żete vyu┼żi┼ą nasledovn├Ż formul├ír: Odst├║penia od k├║pnej zmluvy, v ktorom je potrebn├ę vyplni┼ą minim├ílne ├║daje s ozna─Źen├şm ÔÇ×*ÔÇť ÔÇô hviezdi─Źkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
4. Prev├ídzkovate─ż e-shopu vr├íti zaplaten├ę plnenie za tovar / slu┼żbu vr├ítane n├íkladov na dopravu v zmysle ust. ┬ž9 ods. 3) z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. ako i n├íkladov preuk├ízate─żne vynalo┼żen├Żch na objednanie tovaru do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia odst├║penia od zmluvy, av┼íak nemus├ş vr├íti┼ą peniaze sk├┤r ako je mu doru─Źen├Ż tovar alebo spotrebite─ż nepreuk├í┼że zaslanie tovaru, to neplat├ş v pr├şpade ak pred├ívaj├║ci navrhol, ┼że si tovar vyzdvihne s├ím.
5. N├íklady na vr├ítenie tovaru zn├í┼ía spotrebite─ż.
6. Pr├ívo na odst├║penie od zmluvy sa neuplat┼łuje pre tovary a slu┼żby, ktor├ę s├║ vymedzen├ę v ┬ž7 ods. 6 p├şsm. a) a┼ż l) z├íkona ─Ź. 102/2014. Z.z. Pozn├ímka k bodu 6. – medzi tieto sa zara─Ćuje napr├şklad tovar zhotoven├Ż na z├íklade po┼żiadaviek spotrebite─ża, tovar ktor├Ż nie je mo┼żn├ę z hygienick├Żch d├┤vodov vr├íti┼ą ak bol zabalen├Ż a tento obal bol poru┼íen├Ż, predaj z├íznamov ak bol ich ochrann├Ż obal poru┼íen├Ż a podobne, pri─Źom aktu├ílne znenie je dostupn├ę v platnom z├íkone uvedenom v tomto bode.
7. Spotrebite─ż zn├í┼ía ak├ęko─żvek zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, ktor├ę bolo sp├┤soben├ę jeho pou┼ż├şvan├şm nad r├ímec potrebn├Ż pre zistenie funk─Źnosti a vlastnost├ş tovaru.

Článok X.
Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

1. Za zmluvn├ę strany sa poklad├í pred├ívaj├║ci a kupuj├║ci.
2. Kupuj├║ci je povinn├Ż:
a. prevzia┼ą objednan├Ż tovar, t├Żm nie je dotknut├ę pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
b. zaplati┼ą za tovar alebo slu┼żbu dohodnut├║ odplatu pred├ívaj├║cemu,
c. prekontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalu resp. aj samotn├Ż tovar pri jeho preberan├ş.
3. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż:
a. doda┼ą z├íkazn├şkovi tovar v po┼żadovanej kvalite, mno┼żstve a v dohodnutej cene,
b. zabezpe─Źi┼ą aby pon├║kan├Ż tovar sp─║┼łal pr├ívne predpisy platn├ę v SR,
c. spolu s tovarom alebo dodato─Źne zasla┼ą z├íkazn├şkovi v┼íetky dokumenty k tovaru ako napr├şklad fakt├║ru za tovar, reklama─Źn├Ż list, n├ívod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovensk├ęho jazyka.

Článok XI
Ochrana osobn├Żch ├║dajov

1. Osobn├ę ├║daje s├║ sprac├║van├ę v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov.
2. Prev├ídzkovate─ż neposkytuje osobn├ę ├║daje kupuj├║ceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spolo─Źnosti ktor├í zabezpe─Źuje doru─Źenie tovaru alebo slu┼żieb, alebo ┼ít├ítnym org├ínom v pr├şpade kontroly, pr├şpadne sprostredkovate─żovi a to na z├íklade vz├íjomnej zmluvy uzatvorenej pod─ża Z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z.
3. Prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż zabezpe─Źi┼ą osobn├ę ├║daje pred ich spr├şstupnen├şm neopr├ívnen├Żm osob├ím, prijat├şm vhodn├Żch technick├Żch a organiza─Źn├Żch opatren├ş. Taktie┼ż v┼íetci zamestnanci prev├ídzkovate─ża s├║ povinn├ş dodr┼żiava┼ą ml─Źanlivos┼ą vo vz┼ąahu k osobn├Żm ├║dajom.
4. Dotknut├í osoba m├í pr├íva vymedzen├ę v zmysle ust. ┬ž 19 a nasl. Z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş platn├Żch noviel a to konkr├ętne:
a) pr├ívo na inform├ície, ktor├ę je plnen├í t├Żmto obsahom a obchodn├Żmi podmienkami,
b) pr├ívo po┼żadova┼ą pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom t├Żkaj├║cich sa dotknutej osoby – ┬ž 21 Z├íkona spo─Ź├şva vo Va┼íom pr├íve do┼żadova┼ą sa ak├Żm sp├┤sobom a na ak├ę ├║─Źely s├║ Va┼íe ├║daje sprac├║vane, pri─Źom t├║to po┼żiadavku m├┤┼żete adresova┼ą na kontaktn├Ż e-mail,
c) pr├ívo na opravu osobn├Żch ├║dajov – ┬ž 22 Z├íkona V├ím umo┼ż┼łuje opravi┼ą osobn├ę ├║daje ak s├║ neaktu├ílne,
d) pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov – ┬ž 23 Z├íkona vyu┼żijete v pr├şpade ak nem├íte z├íujem, aby prev├ídzkovate─ż ─Ćalej sprac├║val osobn├ę ├║daje,
e) pr├ívo na obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov – ┬ž 24 Z├íkona uplatn├şte v pr├şpade ak sa domnievate, ┼że osobn├ę ├║daje boli sprac├║van├ę v rozpore so z├íkonom,
f) pr├ívo namieta┼ą spracovanie osobn├Żch ├║dajov – ┬ž 27 Z├íkona,
g) pr├ívo na prenosnos┼ą osobn├Żch ├║dajov,
h) pr├ívo poda┼ą podnet na dozorn├Ż org├ín vo vz┼ąahu k sprac├║van├Żm osobn├Żm ├║dajov.
5. Prev├ídzkovate─ż od kupuj├║ceho z├şskava nasledovn├ę osobn├ę ├║daje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doru─Źenie, faktura─Źn├í adresa, telef├│nne ─Ź├şslo, e-mailov├í adresa, ktor├ę s├║ sprac├║van├ę za ├║─Źelom korektn├ęho vybavenia Va┼íej objedn├ívky. Tieto osobn├ę ├║daje s├║ uchov├ívan├ę po dobu 10 rokov pre ├║─Źely archiv├ície. V r├ímci vybavenia objedn├ívky doch├ídza k sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov za ├║─Źelom vystavenia fakt├║r, vystavenia skladov├Żch (dodac├şch) listov, zabezpe─Źenia dopravy ako aj ├║─Źtovania v ├║─Źtovn├şctve.
6. Tieto str├ínky zaznamen├ívaj├║ va┼íu IP adresu, inform├ície o ─Źase ko─żko ─Źasu str├ívite prezeran├şm t├Żch str├ínok a inform├ície o tom z ak├Żch str├ínok k n├ím prich├ídzate a ak├Ż obsah prech├ídzate. Cookies s├║ textov├ę s├║bory, ktor├ę s├║ ukladan├ę vo va┼íom po─Ź├şta─Źi a pou┼ż├şvaj├║ sa aj na meranie n├ív┼ítevnosti str├ínky a prisp├┤sobenie zobrazenia str├ínok a v─Ćaka t├Żmto s├║borom V├ím dok├í┼żeme pon├║knu┼ą kvalitnej┼í├ş. Niektor├ę s├║bory cookies s├║ s├║bormi tret├şch str├ín, napr. YouTube, Google a podobne.
7. Str├ínka sprac├║va tzv. technick├ę cookies, ktor├ę s├║ nevyhnutn├ę pre riadnu funk─Źnos┼ą str├ínky, preferen─Źn├ę cookies, ktor├ę obsahuj├║ inform├ície napr. o vami nastavenom jazyku a mene, a taktie┼ż analytick├ę cookies, ktor├ę n├ím pom├íhaj├║ pochopi┼ą Va┼íe spr├ívanie na str├ínke ale aj reklamn├ę cookies, ktor├ę n├ím pom├íhaj├║ udr┼ża┼ą preh─żad o va┼íich z├íujmoch.. Posledn├ę tri typy cookies m├┤┼żete odmietnu┼ą.
8. S├║bory cookies si m├┤┼żete kedyko─żvek vymaza┼ą alebo ich zbieranie nastavi┼ą priamo v nastaveniach internetov├ęho prehliada─Źa ako aj na na┼íej internetovej str├ínke.

Článok XII
N├íhrada ┼íkody pri neprevzat├ş tovaru

1. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo na n├íhradu ┼íkody (pod─ża ust. ┬ž 420 a nasl. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka), v pr├şpade ┼że si kupuj├║ci objednal tovar, ktor├Ż nestornoval resp. neodst├║pil od zmluvy a z├írove┼ł od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po v├Żzve pred├ívaj├║ceho si v pr├şpade zvolenia osobn├ęho odberu tovar neprevzal v ur─Źenej lehote na odber. T├Żmto konan├şm kupuj├║ci poru┼íil svoju povinnos┼ą uveden├║ v ─Źl. X bod 2. p├şsm, a), pod─ża ktor├ęho je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą objednan├Ż tovar.
2. Pri ur─Źovan├ş v├Ż┼íky n├íhrady ┼íkody pred├ívaj├║ci berie do ├║vahy predov┼íetk├Żm dopravn├ę n├íklady a s t├Żm spojen├ę poplatky v pr├şpade zaslania tovaru, n├íklady spojen├ę s balen├şm, exped├şciou a administr├íciou objedn├ívky ako aj v┼íetky ostatn├ę n├íklady, ktor├ę mu vznikli s realiz├íciou predmetnej objedn├ívky a z├írove┼ł m├í pr├ívo si ├║─Źtova┼ą i u┼íl├Ż zisk.
3. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo aj neuplatni┼ą si pr├ívo na n├íhradu ┼íkody alebo si uplatni┼ą toto pr├ívo len z ─Źasti.

Článok XIII.
Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

1. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo meni┼ą a dop─║┼ła┼ą tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky aj bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia kupuj├║ceho. V pr├şpade zmeny v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok alebo reklama─Źn├Żch podmienok, sa riadi cel├Ż proces n├íkupu prostredn├şctvom t├Żch v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, ktor├ę boli platn├ę v momente odoslania objedn├ívky kupuj├║cim a tieto s├║ pr├şstupn├ę na internetovej str├ínke pred├ívaj├║ceho.
2. Neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok s├║ aj reklama─Źn├ę podmienky.
3. Odoslan├şm objedn├ívky kupuj├║ci si pre─Ź├ştal v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky ako aj reklama─Źn├ę podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracovan├ę v r├ímci projektu certifik├ície e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a reklama─Źn├ę podmienky s├║ k dispoz├şci├ş v s├şdle spolo─Źnosti k nahliadnutiu kupuj├║cim, ako aj s├║ zverejnen├ę na internetovej str├ínke e-shopu.
6. Pokia─ż spotrebite─ż nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva, m├í mo┼żnos┼ą obr├íti┼ą sa na pred├ívaj├║ceho o ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą o n├ípravu odpovie zamietavo alebo na ┼łu neodpovie do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania, spotrebite─ż m├í v zmysle ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia svojho sporu. Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s prev├ídzkovate─żom e-shopu je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (www.soi.sk) alebo in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pri─Źom spotrebite─ż m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia spotrebite─żsk├Żch sporov sa obr├íti. Spotrebite─ż z├írove┼ł m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho sporu vyu┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Inform├ície o poplatkoch za n├ívrh n├íjde spotrebite─ż na internetov├Żch str├ínkach konkr├ętneho subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov.
7. Inak neupraven├ę vz┼ąahy v t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach ako v ich neoddelite─żn├Żch s├║─Źastiach (pr├şloh├ích) sa riadia pod─ża pr├şslu┼ín├Żch ustanoven├ş predov┼íetk├Żm Z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb, Z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z., Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z., Z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z., Z├íkona ─Ź. 22/2004 Z.z. ako aj Z├íkona ─Ź. 513/1991 Z.z.
8. V pr├şpade uzatvorenia inej zmluvy s kupuj├║cim s in├Żmi podmienkami, maj├║ podmienky uveden├ę v zmluve prednos┼ą pred v┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami.

Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky vr├ítane ich neoddelite─żn├Żch s├║─Źast├ş nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą 1. decembra 2022.