Refund and Returns Policy

1. Reklamova┼ą je mo┼żn├ę len tovar, ktor├Ż bol zak├║pen├Ż u pred├ívaj├║ceho a ktor├Ż je vlastn├şctvom spotrebite─ża.
2. Ak kupuj├║ci je spotrebite─ż (fyzick├í osoba, ktor├í nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania) na v┼íetok pon├║kan├Ż tovar sa poskytuje z├íruka v trvan├ş 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uveden├ę inak a postupuje sa v zmysle Z├íkona o ochrane spotrebite─ża a Ob─Źianskeho z├íkonn├şka a t├Żchto reklama─Źn├Żch podmienok. Ak si kupuj├║ci objednal pou┼żit├║ vec a bol o tom kupuj├║ci informovan├Ż, z├íru─Źn├í doba je 12 mesiacov. Ak kupuj├║ci nie je spotrebite─żom, postupuje sa v zmysle ustanoven├ş Obchodn├ęho z├íkonn├şka a z├íru─Źn├í doba je 12 mesiacov a na tieto reklam├ície sa nevz┼ąahuj├║ tieto reklama─Źn├ę podmienky ale postupuje sa pod─ża Obchodn├ęho z├íkonn├şka.
3. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom prevzatia tovaru od prepravnej spolo─Źnosti alebo priamo od pred├ívaj├║ceho ak si tovar preber├í kupuj├║ci osobne kupuj├║ci alebo n├şm splnomocnen├í osoba, v de┼ł jeho prevzatia.
4. Kupuj├║ci je povinn├Ż reklam├íciu uplatni┼ą bezodkladne u pred├ívaj├║ceho, a to hne─Ć po zisten├ş vady.
5. Zodpovednos┼ą za vady sa nevz┼ąahuje na vady sp├┤soben├ę nasledovn├Żm u┼ż├şvan├şm:
a. k vade do┼ílo mechanick├Żm po┼íkoden├şm v├Żrobku sp├┤soben├Żm kupuj├║cim,
b. nespr├ívnym zaobch├ídzan├şm s v├Żrobkom, sp├┤sobom in├Żm ako bol uveden├Ż v n├ívode na pou┼ż├şvanie,
c. pou┼ż├şvan├şm tovaru v podmienkach, ktor├ę neodpovedaj├║ svojou vlhkos┼ąou, chemick├Żmi a mechanick├Żmi vplyvmi prirodzen├ęho prostrediu tovaru pod─ża n├ívodu na pou┼ż├şvanie,
d. zanedban├şm starostlivosti a ├║dr┼żby o tovar,
e. po┼íkoden├şm tovaru nadmern├Żm za┼ąa┼żovan├şm,
f. po┼íkoden├şm z├íru─Źnej plomby alebo jej znehodnoten├şm ak ju produkt obsahuje,
g. neodbornou mont├í┼żou alebo demont├í┼żou, ak si to vy┼żaduj├║ pr├şslu┼ín├ę pr├ívne predpisy,
h. z├ísahom do produktu, ktor├Żm sa vykonaj├║ zmeny, ktor├ę kvalitat├şvne zlep┼íuj├║ produkt ale neboli vykonan├ę v├Żrobcom alebo n├şm poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru,
i. pou┼ż├şvan├şm tovaru v rozpore s podmienkami uveden├Żmi v dokument├ícii, v┼íeobecn├Żmi z├ísadami, technick├Żmi normami alebo bezpe─Źnostn├Żmi predpismi alebo in├Żm poru┼íen├şm z├íru─Źn├Żch podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady s├║ taktie┼ż vy┼łat├ę vady, ktor├ę vznikli pri ┼żivelnej pohrome.
7. Zodpovednos┼ą za vady sa nevz┼ąahuje taktie┼ż i na be┼żn├ę opotrebenie tovaru (alebo jeho ─Źasti) sp├┤soben├ę pou┼ż├şvan├şm tovaru. Za vadu nie je mo┼żn├ę pova┼żova┼ą, ako vypl├Żva u┼ż z povahy veci doba jej minim├ílnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktor├í m├┤┼że by┼ą obmedzen├í na krat┼í├ş ─Źas. Doba minim├ílnej trvanlivosti, doba pou┼żite─żnosti, doba spotreby alebo obdobn├í doba je uveden├í na tovare ak tak├ęmuto ozna─Źeniu tovar podlieha.
Reklamovan├Ż tovar je potrebn├ę zasla┼ą na na┼íu adresu uveden├║ ni┼ż┼íie av┼íak nie na dobierku alebo osobne donies┼ą na kontaktn├║ adresu. Tovar je potrebn├ę vhodne zabali┼ą, aby po─Źas prepravy nedo┼ílo k po┼íkodeniu tovaru a odpor├║─Źame tovar zasla┼ą doporu─Źene, pr├şpadne ako poisten├║ z├ísielku. K tovaru je potrebn├ę pripoji┼ą k├│piu dokladu o k├║pe (fakt├║ru) a popis vady alebo odpor├║─Źame prilo┼żi┼ą vyplnen├Ż Reklama─Źn├Ż formul├ír spolu s dokladom o k├║pe.

8. Reklam├íciu odpor├║─Źame zasla┼ą v├Żhradne p├şsomne (po┼ítou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Ak predmetom reklam├ície je tovar, ktor├Ż je napr├şklad pevne zabudovan├Ż, kupuj├║ci je povinn├Ż poskytn├║┼ą maxim├ílnu s├║─Źinnos┼ą za ├║─Źelom vykonania obhliadky predmetu reklam├ície pred├ívaj├║cim alebo tre┼ąou osobou ur─Źenou pred├ívaj├║cim.
10. Pred├ívaj├║ci potvrd├ş prijatie reklam├ície a vyd├í kupuj├║cemu potvrdenie o uplatnen├ş reklam├ície tovaru vo vhodnej forme. Za de┼ł uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje de┼ł jej doru─Źenia pred├ívaj├║cemu, najnesk├┤r v┼íak momentom, kedy pred├ívaj├║ci znemo┼żn├ş alebo zabr├íni prevzatiu predmetu reklam├ície. Ak nie je mo┼żn├ę potvrdenie doru─Źi┼ą ihne─Ć, mus├ş sa doru─Źi┼ą bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r v┼íak spolu s dokladom o vybaven├ş reklam├ície. Potvrdenie o vybaven├ş reklam├ície bude zaslan├ę p├şsomne.
11. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż ur─Źi┼ą sp├┤sob vybavenia reklam├ície ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch do 3 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. V od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żit├ę technick├ę zhodnotenie tovaru najnesk├┤r do 30 dni odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po ur─Źen├ş sp├┤sobu vybavenia reklam├ície vybav├ş reklam├íciu pred├ívaj├║ci ihne─Ć, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch mo┼żno reklam├íciu vybavi┼ą aj nesk├┤r. Vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie by┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Po uplynut├ş 30 d┼łovej lehoty na vybavenie reklam├ície ma kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy a bude mu vr├íten├í pln├í suma za tovar alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu tovaru za nov├Ż.
12. Pr├íva kupuj├║ceho pri uplat┼łovan├ş reklam├ície:
a. ak ide o vadu, ktor├║ mo┼żno odstr├íni┼ą, m├í kupuj├║ci pr├ívo, aby t├íto bola bezodplatne, v─Źas a riadne odstr├ínen├í, pri─Źom t├íto vada mus├ş by┼ą odstr├ínen├í bez zbyto─Źn├ęho odkladu,
b. kupuj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady po┼żadova┼ą v├Żmenu veci, alebo sa vada t├Żka len s├║─Źasti veci, v├Żmenu s├║─Źasti ak t├Żm pred├ívaj├║cemu nevznikn├║ neprimeran├ę n├íklady vzh─żadom na cenu tovaru alebo z├íva┼żnos┼ą vady,
c. pred├ívaj├║ci m├┤┼że namiesto odstr├ínenia vady vymeni┼ą vadn├║ vec za bezvadn├║ vec, ak to kupuj├║cemu nesp├┤sob├ş z├íva┼żn├ę ┼ąa┼żkosti,
d. ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni riadnemu pou┼ż├şvaniu veci m├í kupuj├║ci pr├ívo na v├Żmenu veci alebo na odst├║penie od zmluvy. Tak├ę ist├ę pr├ívo ma kupuj├║ci v pr├şpade ak s├şce ide o odstr├ínite─żn├ę vady, ak v┼íak kupuj├║ci nem├┤┼że pre op├Ątovn├ę vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd vec riadne u┼ż├şva┼ą,
e. ak ide o in├ę neodstr├ínite─żn├ę vady, ktor├ę v┼íak nebr├ínia pou┼ż├şvaniu tovaru, m├í kupuj├║ci pr├ívo na primeran├║ z─żavu z ceny veci.
13. Reklam├ícia sa pova┼żuje za vybaven├║, ak sa skon─Ź├ş reklama─Źn├ę konanie odovzdan├şm reklamovan├ęho tovaru, jeho v├Żmenou alebo vr├íten├şm k├║pnej ceny tovaru, poskytnut├şm z─żavy, p├şsomnou v├Żzvou na prevzatie plnenia alebo jej od├┤vodnen├ę zamietnutie, pri─Źom kupuj├║ci potvrdzuje osobn├ę prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravn├ęho podniku v pr├şpade ak kupuj├║ci osobne nepreber├í reklam├íciu..
14. O v├Żsledku reklama─Źn├ęho konania je spotrebite─ż informovan├Ż v z├íkonnej lehote.
15. Nepo┼íkodenie tovaru, resp. neporu┼íenos┼ą obalu (pod─ża pokynov pri preberan├ş tovaru) je potrebn├ę skontrolova┼ą pri preberan├ş tovaru, nako─żko sa tovar pri preprave m├┤┼że po┼íkodi┼ą. Odpor├║─Źame kupuj├║cim rozbali┼ą tovar a prezrie┼ą si ho v pr├ştomnosti dopravcu. Va┼í├şm podpisom kuri├ęrovi prehlasujete, ┼że obal je nepo┼íkoden├Ż.
16. Tieto reklama─Źn├ę podmienky s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok, a pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo ich kedyko─żvek meni┼ą aj bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia pred├ívaj├║ceho.
17. Kontakt pre zasielanie reklam├íci├ş retro4design.eu, Tibor Kiss, Pra┼żsk├ę n├ímestie 2226/28, Kol├írovo 94603. claims@retro4design.eu